Gorm Nielsen´s
Ærespokal

Udsat første gang:

2008

Proportioner:  4.

GORM  NIELSEN`s VANDREPOKAL til høns

Pokalen tildeles medlemmer af Amagerlands Fjerkræavlerforening som tillægspræmie for højest kårede 5 dyr med begge køn repræsenteret, og ingen dyr under 90 point og med egne DF fodringe til høns. Dværghøns kan ikke komme i betragtning. Pokalen skal vandrer i mindst 10 år, hvorefter den vindes til ejendom af den udstiller, der har haft den flest gange, dog mindst 3 gange. Står 2 eller flere lige, vandrer pokalen videre indtil én udstiller har haft en flere gange end nogen anden. Pokalen kan ikke uddeles sammen med andre af foreningens pokaler.

Navn: Race: Farve: Æsket   ÅR

Connie og Jørgen Baagøe

Orpington

Gul

2008
Gorm Nielsen

New Hampshire

Rødbrun

2009
Connie og Jørgen Baagøe Orpington

Gul

2010

Lene Hansen Sussex Hvid/sort columbia

2011

Gorm Nielsen New Hampshire Rødbrun 2012
Gorm Nielsen New Hampshire Rødbrun 2013
Lisbeth Bremholm Silkehøns Hvid 2014
Grete og Peter Johannsen R.I.R. Rød jan. 2016